Over ons

Het project Waas Toneelteam vzw

Het project Waas Toneelteam vzw is ontstaan vanuit verschillende interesses betreffende toneel in al zijn vormen en kleuren.  Enkele vrijwilligers uit de zorgsector en uit het amateurtoneel zijn samen gekomen om mensen met een beperking of kwetsbaarheid een herstelgericht toneel te laten opvoeren.

 

Wij willen mensen een zinvolle ontspanning aanbieden.

 

Wij hebben voor hen een team opgestart waarin ze zich kunnen uitleven in een toneelvoorstelling.

 

Waas toneelteam is een aparte vzw, wij zijn niet gebonden aan instellingen, verzorginginstellingen, dagcentra, ziekenhuizen, enz.., maar werken wel nauw samen met de instellingen.

 

Onze regie wordt gedaan door een beroepsregisseur zodat alles goed kan verlopen op onze wekelijkse repetitie.

 

 

Het doel van onze vereniging

De vereniging heeft als doel, in België en in het buitenland,

in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden, of als tussepersoon, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

 

Opvoering van toneel-muziek en dans voorstellingen gebracht door mensen met een beperking, in het kader van de ontwikkeling van een goed uitgebalanceerd zorgprogramma voor de deelnemers.

 

De bevordering van de integratie in de samenleving van mensen met een beperking middels participatie van laatsgenoemden aan culturele activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

De organisatie van vrijetijds- en vormingsactitiviteiten voor de leden, en het bieden van de mogelijkheden aan de leden om op vrijwillige basis betrokken te zijn bij de praktische organisatie van de werking van de vereniging.